05 de març 2009

Haiku

El vent del matí
mou els finestrons de fusta
i la meva ànima.


(Paràfrasi sobre un haiku del poeta japonès Ransetu del segle XVIII)